Tarieven

Sessies:

Soort sessie Tarief
intake (45 minuten): 65 euro
individuele sessie ouder of kind (45 minuten): 55 euro
Diagnostiek: 70 euro / uur
Bespreking resultaten diagnostiek (60 minuten): 70 euro
Scoring en schriftelijk verslag: 50 euro
Klasobservatie of schooloverleg 60 euro
De sessies dienen cash betaald te worden na afloop.
Sessies dienen ten laatste 24 uur op voorhand afgezegd te worden, indien dit niet gebeurt zal het volledig tarief aangerekend worden.

Groepstrainingen:

Naam Tarief
Baas over je gedachten 205 euro
Je Bibbers de baas - Faalangsttraining 325 euro

Terugbetalingen

Hieronder kan je een overzicht vinden van de mogelijkheden voor terugbetaling. Deze terugbetaling is afhankelijk van je ziekenfonds.
Tevens vind u een link terug naar het formulier dat nodig is voor het verkrijgen van de terugbetaling.

Ziekenfonds Terugbetaling Formulier Website
CM
 • 50% van betaalde honorarium met een max. van 30€
 • tot 12 tegemoetkomingen per lid
Download Open
Bond Moyson
 • 50% van betaalde honorarium met een max. van 20€
 • tot 12 consultaties per jaar
Download Open
OZ
 • een tegemoetkoming van € 10 per sessie
 • tot 10 sessies per kind per kalenderjaar
Download Open
partena
 • voorziet een terugbetaling van 20€ per sessie
 • jongeren met recht op kinderbijslag krijgen maximum 6 sessies per jaar terugbetaald.
Download Open
Neutraal ziekenfonds
 • € 10 per sessie
 • 5 maal per kalenderjaar
Download Open
Vlaams & neutraal ziekenfond
 • betalen voor psychologische begeleiding 10 euro per sessie terug
 • max. € 100 voor jongeren tot en met 18 jaar
Download Open
Liberale mutualiteit
 • 20 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut
 • met een maximum van 120 euro per kalenderjaar
Download Open