Werkwijze

Voor een therapeutisch traject wordt er eerst een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt besproken waarom jullie een aanmelding deden bij de praktijk. Er wordt nagegaan wat er moeilijk loopt en wat er goed loopt. Daarnaast wordt gepeild naar jullie verwachtingen en worden er verdere afspraken gemaakt. Daarna start de verkenningsfase. In deze fase probeer ik mij een zo goed mogelijk beeld te vormen van het kind en het gezin, om jullie daarna zo goed mogelijk verder te kunnen helpen. Tijdens deze verkenningsfase zijn er vaak verschillende contacten met het kind en de ouders. Daarnaast wordt er, met jullie toestemming, contact opgenomen met de school en eventuele verwijzers of vorige hulpverlening, omdat ook deze informatie helpen kan zijn om mijn beeld compleet te maken.
Hierna volgt een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat mij opviel tijdens de verkenningsfase en er wordt samen met de ouders en het kind besloten of en hoe we verder kunnen gaan. Dit kan op verschillende manieren: ouderbegeleiding, individuele begeleiding voor het kind of een combinatie van beiden. Daarna start de eigenlijke behandeling of therapie in de vorm van gesprek– of speltherapie.

Voor een diagnostisch traject wordt gestart met een intake om te bekijken waarom onderzoek noodzakelijk is. Tijdens het eerste gesprek wordt afgesproken of onderzoek zal plaatsvinden en welke onderzoeken aan te raden zijn. De afspraken voor onderzoek en adviesgesprek worden vastgelegd.

In de praktijk wordt een uitzondering gemaakt voor een intelligentieonderzoek louter voor terugbetaling van logopedie. Indien een schriftelijke verwijzing voor het intelligentieonderzoek van een logopedist kan voorgelegd worden, kan onmiddellijk overgegaan worden tot onderzoek en adviesgesprek. Het intakegesprek is dan optioneel, dit om de kosten voor de cliënt te drukken.

De trainingen volgen een eigen, specifieke werkwijze, zie ‘Groepstraining’ voor meer informatie.